Zubni implanti – cena

Cena zubnih implanata je svakako jedna od najbitnijih stavki o kojoj se treba informisati, ali ona ne bi trebalo da bude i jedini faktor pri samom odabiru odgovarajuće stomatološke ordinacije koja će izvršiti ugradnju implanta.

Zavisno od vrste zubnog implanta variraju i cene ugradnje implanata. Cene zubnih implanata variraju i u okviru jednog brenda (implantnog sistema), pa tako u okviru jednog implantnog sistema dolazi do varijacija zbog različitih prodajnih cena pojedinih implanata.

Kod Straumann implantnog sistema postoji Straumann Roxolid i Straumann Roxolid SLActive, koji se takođe razlikuju po cenama. SLActive površina zubnih implanata marke Straumann značajno skraćuje vreme oseointegracije, odnosno “srastanja“ implanta sa kosti sa 6-8 nedelja na 3-4 nedelje. To je od posebne važnosti kod lečenja pacijenata sa kontrolisanim dijabetesom, osteoporozom ili kod pušača.

Jedna od većih inovacija kod ovog implantacijskog sistema je BLX implant, čiji dizajn omogućuje maksimalnu stabilnost implanta u kosti. Primarna stabilnost se postiže čak i u kompromitovanim situacijama.

Roxolid je nova generacija implanata. Izrađen je od visoko kompatibilnih elemenata titanijuma i cirkonijuma čime je postignuta veća čvrstoća uz manji prečnik implanta. Više od 50% je jači od čistog titanijuma klase 4 a uz SLActive površinu ostvaruje vrhunsku oseointegraciju.

Na Roxolid implantu su napravljena temeljna laboratorijska i klinička ispitivanja na više od 400 pacijenata u 60 centara širom sveta. Sve u cilju osiguranja proverene baze podataka o sigurnosti, ponašanju i koristi ovog proizvoda visoke čvrstoće.

Koji su najvažniji faktori kod određivanja cene ugradnje zubnog implanta?

Najvažniji faktori od koji zavisi cena ugradnje zubnog implanta i celokupne terapije implantima su:

 1. Količina kosti potrebna za zubni implant. Ugradnja zubnih implanata zahteva određene minimalne dimenzije kosti. Ukoliko kod pacijenta nema dovoljno koštanog tkiva, postoji mogućnost da se ono nadogradi različitim tehnikama. Tehnika nadogradnje koštanog tkiva značajno utiče na ukupnu cenu ugradnje zubnih implanata i vremenski tok celokupne terapije implantima. Tehnike nadogradnje koštanog tkiva su:
  1. povećanje količine koštanog tkiva dodatkom bio-membrane i veštačke kosti
  2. jednostavna prezervacija alveole
  3. transplantacija koštanih blokova
  4. ridge splint tehnika
  5.  
 2. Kvalitet materijala od kojeg je zubni implant izrađen. Jedan zubni implant koji menja prirodni zub sastoji se od tri celine: od titanijumskog tela implanta, abatmenta i same krunice koja može biti bezmetalna ili metalo-keramička.

Na tržištu postoji veliki broj zubnih implanata različitog kvaliteta i čistoće titanijuma od koga su izrađeni. Cene zubnih implanata variraju i u velikoj meri zavise od čistoće titanijuma od kojeg je implant izrađen. Cena titanijuma se određuje na berzama i podložna je čestim promenama, a konstantan rast tražnje za ovim metalom utiče na rast cene. Površina tela zubnog implanta je ponekad fabrički posebno pripremljena kako bi omogućila što bolje i brže “srastanje“ za viličnu kost. Naravno, cena takvih zubnih implanata je uvek veća od „običnih“.

Suprastrukture (abatmenti) koje se postavljaju na zubni implant, mogu biti izrađene od titanijuma ili cirkonijum-keramike, pa su i različitih cena;

 1. Broj zuba koje bi trebalo da se zamene zubnim implantima. Što je broj zuba koje je potrebno zameniti implantima veći, cena ugradnje je veća. Takođe, ako je veći raspon keramičkog mosta jer pacijent nema puno zuba u vilici, potreban je veći broj zubnih implanata, pa je i cena veća;
 2. Iskustvo, stručnost i predanost stomatologa;
 3. Sama lokacija i opremljenost stomatološke ordinacije. Primena najsavremenijia aparata i poznavanje najmodernijih tehnologija implantologije vrlo značajno utiču na postizanje maksimalnih estetskih i funkcionalnih aspekata ugradnje zubnih implanata.
 4. Ostali mogući troškovi koji većina budućih pacijenata ne uzima odmah u obzir:
 • obični rendgen snimak
 • panoramski rendgen snimak
 • CT ili 3D snimak
 • obično ili hirurško vađenje zuba

Kako da izračunate cenu ugradnje zubnog implanta?

Svi gore nabrojani faktori su individualni i nije ih moguće predvideti unapred. Ukoliko želite da saznate ukupnu cenu ugradnje zubnih implanata, dođite do nas i konsultujte se sa našim ekspertima. Pre nego se opredelite za ovaj korak, dobro razmislite jer su odluke ovog tipa od izuzetnog značaja za kvalitet vašeg budućeg života.

Mi ćemo vam pomoći da odaberete odgovarajući kvalitet i cene zubnih implanata koje vam najviše odgovaraju. Jednom odrađena intervencija dugoročno rešava vaš problem nedostatka zuba.

Cenu zamene jednog zuba implatom čine = Cena zubnog implanta + cena suprastrukture + cena krunice zuba.

Koje su cene za ugradnju zubnog implanta u stomatološkoj ordinaciji Cvjetković?

Cene ugradnje zubnog implanta u Stomatološkoj ordinaciji Cvjetković kreću se u rasponu od 450 do 1.000 evra i zavise od gore nabrojanih faktora.

Standardne cene ugradnje zubnih implanata najviše zavise od prodajne cene koju formira proizvođač.

Zanima vas koja će biti cena ugradnje zubnog implanta u vašem slučaju? Zakažite detaljan pregled i konsultacije sa našim stručnjacima, pozovite nas odmah na +381 69 2289 229